Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς

             

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

          (Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ριζαρείου 1

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 152.33-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3359900-9

FAX: 210-3359912210-3315581

EMAIL: KEPP@GSCP.GR

 

 
                   
                    
 
                                   Αθήνα, 20-07-2015
                                   Αριθ. Πρωτ : 4874
             
 
                 ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών
 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς

 

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθ. 2933/06-05-2015 Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π/Δνση Σχεδιασμού

 

 

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Τρίτη 21-07-2015, ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ4) και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνέχεια ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ. 

Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και συνιστούμε να λάβετε, σε ότι σας αφορά, τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια της περιοχής ευθύνης σας και να προβείτε σε άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

 

 

Επισυνάπτεται: Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (Φ.1)  

 

                   
                   Ο Διευθυντής Κ.Ε.Π.Π.
                  Δημήτριος Ραπανάκης
                         Αρχιπύραρχος

          

          Ακριβές Αντίγραφο

           -Ο-

Αξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.  

 

 

              Ζαχαράς Ιωάννης

                    Πυραγός

 

 

Αναγνώστηκε 256 φορές

Print Friendly, PDF & Email