Τρίτη 24 Απρίλιου 2018

Eρέτρια

Λαική αγορά Ερέτριας: Aλλαγή ημερομηνίας

Σας ενημερώνουμε ότι στη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας αλλάζει η ημέρα διεξαγωγής της λαικής αγοράς από Κυριακή
8 Απριλίου σε Σάββατο 7 Απριλίου.

Η αλλαγή γίνεται για την διευκόλυνση των Δημοτών, και επισκεπτών λόγω της μεγάλης εορτής της Ανάστασης και ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Καλή Ανάσταση

Αναγνώστηκε 29 φορές

Print Friendly, PDF & Email