Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 32 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 32 θέσεις κοινωφελούς εργασίας 5μηνης διάρκειας για εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ανέργους

32 θέσεις εργασίας 5μηνης διάρκειας -μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα- προβλέπει η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το Δήμο Ερέτριας.

Οι θέσεις αφορούν σε:

Στις Υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας

-1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (για την κάλυψη της αντίστοιχης ειδικότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών)

-1 ΤΕ Τοπογράφων (για την αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο προγραμματισθέντων δράσεων)

-1 ΤΕ Πληροφορικής (για υποστήριξη των δομών των ΚΕΠ)

-1 ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού (για την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών)

-7 ΔΕ Διοικητικού (για τη διεκπεραίωση σειράς διοικητικών εργασιών)

-1 ΔΕ Κλητήρων-Οδηγών (για την κάλυψη της απουσίας κλητήρα για μετάβαση σε άλλους φορείς)

-2 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (για την κάλυψη της απουσίας προσώπων αυτής της ειδικότητας)

-15 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (για εργασίες συντήρησης πρασίνου, οδοκαθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων)

-1 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων)

 

Στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων»

 

-1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών)

-1 ΤΕ Εποπτών Υγείας (για την κατάρτιση ορθού διατροφολογίου και τον έλεγχο τήρησής του στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς)

Αντίγραφο της προκήρυξης και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους λοιπούς όρους της προκήρυξης, δίνονται στους ενδιαφερόμενους τόσο από την Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) όσο και από τα ΚΕΠ του Δήμου Ερέτριας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή τους ξεκίνησε από σήμερα (Μεγ. Δευτέρα, 6 Απριλίου) και θα λήξει τα μεσάνυχτα της 27ης Απριλίου.

 

 

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 652 φορές

Print Friendly, PDF & Email