Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Ο δήμαρχος Ερέτριας προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες των πολιτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/12/13

Στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες των πολιτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, προχώρησε ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του δημάρχου, έργο της ειδικής επιτροπής είναι η αξιολόγηση όλων των σχετικών με τη διακοπή του ρεύματος περιπτώσεων δημοτών του δήμου Ερέτριας, ώστε να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατό η επανασύνδεση του,  στα νοικοκυριά των οποίων η παροχή έχει διακοπεί για οικονομικούς λόγους.

Μέλη της επιτροπής είναι:  Σκαρλάς Δημήτριος αντιδήμαρχος Ερέτριας, (πρόεδρος) με αναπληρωτή του τον Σταματάκο Τριαντάφυλλο ομοίως αντιδήμαρχο Ερέτριας, Διονυσόπουλος Χρήστος αντιδήμαρχος Ερέτριας, (μέλος)  με αναπληρωτή του τον Γαρέφαλο Κων/νο δημοτικό σύμβουλο Ερέτριας, εκπρόσωπος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (μέλος), εκπρόσωπος της ΔΕΗ Α.Ε. – Κατάστημα Χαλκίδας (μέλος), εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Κατάστημα Χαλκίδας (μέλος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά, από την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, στο Δήμο Ερέτριας. στο γραφείο του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελίου. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία τους έχει διακοπεί για οικονομικούς λόγους και ότι, βάσει των δικαιολογητικών που καταθέτουν, πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και την επανασύνδεσή τους με το ηλεκτρικό ρεύμα

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

• Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

• 2 Τελευταίοι Λογαριασμοί της ΔΕΗ

• Επικυρωμένα αντίγραφα Εκκαθαριστικού Σημειώματος για τα οικ. έτη 2012 και 2013

• Επικυρωμένο αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικ. έτους 2013

•Έντυπο Ε9

•Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

•Γνωμάτευση της οικείας Επιτροπής (για ποσοστό αναπηρίας)

•Βιβλιάριο Υγείας

•Για τη διάλυση του γάμου, το διαζύγιο

•ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΑΜΟΥΣ: όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους δύο συζύγους.

Σημείωση:

Μαζί με το δελτίο τύπου επισυνάπτονται:

–           η απόφαση του δημάρχου για τον «Ορισμό Μελών και Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Δήμο Ερέτριας για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες ευπαθών ομάδων πολιτών».

–          Η αίτηση επανασύνδεσης

–          Και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΔΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναγνώστηκε 832 φορές

Print Friendly, PDF & Email