Δευτέρα 19 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Ο Δήμος Ερέτριας συμμετέχει στα βραβεία για την Καινοτομία και Ποιότητα Ζωής στις πόλεις. (Best City Awards 2017)

Best City Awards 2017

Ο Δήμος Ερέτριας μέσω του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής συμμετέχει στα βραβεία για την Καινοτομία και Ποιότητα Ζωής στις πόλεις.

Τα Best City Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν καινοτόμα έργα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Οι υποψήφιες καλές πρακτικές επιδεικνύουν πως η αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών, λύσεων ή τεχνολογιών καταφέρνουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξασφαλίζοντας καθαρό περιβάλλον, πολιτισμό, υγεία, ασφάλεια, υποδομές, υπηρεσίες, εξυπηρέτηση κ.α., ευαισθητοποιώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι.

Στόχος των Βραβείων είναι να:

  • Αναδείξουν τις πόλεις που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

  • Προβάλλουν τις επιχειρήσεις που θα διακριθούν και να προωθήσουν τις ενέργειες τους ως παράδειγμα.

  • Αποδώσουν την πραγματική αξία της βιώσιμης και ευφυούς πόλης.

  • Κινητοποιήσουν τις αρχές των πόλεων για τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους.

  • Αναδείξουν τις προσφερόμενες λύσεις και τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην πορεία προς την ευφυή και βιώσιμη πόλη.

Ο Δήμος Ερέτριας προσπαθώντας για όλα τα παραπάνω συμμετέχει στα βραβεία σε δύο κατηγορίες:

  1. Πυλώνα Α – Liveable City

Στην κατηγορία αυτή αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Δήμος Ερέτριας εγκατέστησε και λειτουργεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης πορείας εγγράφων στις υπηρεσίες του.

  1. Πυλώνα Β – Green City

Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, παρέχοντας ποιοτικό πόσιμο νερό.

Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ερέτριας (ΔΕΥΑΕ) έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα online σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμού των δικτύων ύδρευσης αρμοδιότητας του.

Ο Δήμος Ερέτριας πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος συνεχίζει το έργο του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του, μέσω της αναβάθμισης των Υπηρεσιών του.

Αναγνώστηκε 145 φορές

Print Friendly, PDF & Email