Πέμπτη 22 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου απο την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Με την υπ. Αρ. 93/3054/20-01-17 της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας τροποποιείται το χρονικό περιθώριο που έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου, της ανάρτησης των Δασικών χαρτών ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 (06 – 02 – 2017) και λήξης η Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 (22 – 05 – 2017)

Ιδιαιτέρως για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω ημερομηνία παρατείνεται κατα 20 ημέρες και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 (12 – 06 – 2017)

Αναγνώστηκε 236 φορές

Print Friendly, PDF & Email