Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για έκδοση αδειών χρήσης ύδατος

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ: 29-07-2015

Π.Ε. EYBOIAΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1435 /10-07-2015 στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας που δεν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη αίτηση για άδεια χρήσης ύδατος μέχρι τις 30-04-2015, δεν καταβάλλεται πρόστιμο εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι της 30-09-2015. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας ο παραβάτης τιμωρείται με κλιμακούμενα πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της αίτησης. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση παραμένουν ίδια , όπως αυτά περιγράφονται σε παλιότερη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ερέτριας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους:

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : 2229350132

ΣΕΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

 

ΦΕΚ 1435 10 06 2015

Αναγνώστηκε 700 φορές

Print Friendly, PDF & Email