Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Προκηρύσσονται 162 κενές θέσεις στη λαϊκή αγορά της Ερέτριας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/2/2013

Εκατόν εξήντα δύο (162)  κενές θέσεις στη λαϊκή αγορά της Ερέτριας προκηρύσσονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας , που υπάγεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2) Βεβαίωση αναπηρίας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα

3) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4) Αντίγραφο όλων των σελίδων της ισχύουσας άδειας

5) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ερέτριας για τέλη χρήσης λαϊκής αγοράς

6) Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε λαϊκές αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά  μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2013, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Λ. Χαϊνά  93, Χαλκίδα.

Αναγνώστηκε 597 φορές

Print Friendly, PDF & Email