Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής κατάρτισης, Δημοτικών υπαλλήλων, ομάδων επαγγελματιών, δημοτών κτλ στους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς

 

Με πρωτοβουλία της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, ξεκινάει σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. Λαμίας η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στους Δήμους της Περιφέρειας με διευρυμένη γκάμα θεματικών αντικειμένων.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να αποτελέσουν αφενός σημαντικά εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των αγροτών, των ανέργων και άλλων ομάδων – μέσω της απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων- και αφετέρου εργαλεία ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα καθώς και σε καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης. Παράλληλα προβλέπεται και η δυνατότητα κατάρτισης των δημοτικών υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα και στις νέες τεχνολογίες.

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπαιδευόμενων, τα προγράμματα υλοποιούνται σε κάθε Δήμο σε χώρο που θα υποδεικνύει η Δημοτική Αρχή και φυσικά θα παρέχονται δωρεάν.

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες θεωρούμε πως η ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, που έχει ως αφετηρία την Π.Ε.Δ., μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο για τον οποίο θα μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο μας και υλοποιώντας τα εν λόγω προγράμματα να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές των συμπολιτών μας για ένα καλύτερο αύριο.

Πληροφορίες στο τηλ. 2229064764

Αναγνώστηκε 128 φορές

Print Friendly, PDF & Email