Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (8 Οκτωβρίου 2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                                         Ερέτρια,  7-10-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.:  10537

Ταχ.Δ/νση     : Eυδήμου Κραταιμένους

Ταχ.Κωδ.      : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ

Πληροφορίες: Μιχαήλ Ευαγγελία

Τηλέφωνο     : 22293 50111 22293 50125

FAX               : 22290 62218                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

  • Τον κ. Δήμαρχο
  • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
  • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
  • Τον   Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
  • Τον Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου Νέων

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 8η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ματαίωση Διάλυσης Σύμβασης, Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης και Υποκατάσταση της εταιρείας «Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.» από την εταιρεία «SICAP S.A.» στο έργο : «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμμουδιώτισσα-Ξηροβούνι». Εισηγητής : Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λεμπέση Ζωή.

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Εισηγητής : Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μίγγος Δημήτριος.

 

Η παρούσα συνεδρίαση έχει επείγοντα χαρακτήρα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων και για τα δύο θέματα και λόγω του κινδύνου απένταξης του ενάριθμου έργου του πρώτου θέματος από χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

 

Αναγνώστηκε 233 φορές

Print Friendly, PDF & Email