Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση για 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                            Ερέτρια  10-8-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ. 7933

Δ/νση :Ευδήμου Κραταιμένους

Τ.Κ.:34008

Τηλ.2229350101, 2229350112                                                                       

 

 

ΠΡΟΣ

• Τα μέλη της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ,σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3 του ν.3852/2010,που θα γίνει στις 17-8-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μμ , στην Ερέτρια στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος:

 

1. Γνωμοδότηση για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2016 .

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

 

ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

 

 

Αναγνώστηκε 271 φορές

Print Friendly, PDF & Email