Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου(30 Οκτωβρίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια  22-10-2015
Αριθ. Πρωτ.      11307

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 159 του Ν. 3852/2010, παρακαλείστε να προσέλθετε στην 20η δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 30η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ερέτριας για το οικ. έτος 2016.

 

 

 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΤΟΥΣΗΣ

Αναγνώστηκε 318 φορές

Print Friendly, PDF & Email