Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (2 Νοεμβρίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια  16-10-2015
Αριθ. Πρωτ.     11034

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, παρακαλείστε να προσέλθετε στην 21η δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 1.     Απολογισμός ( Λογοδοσία ) Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

Αναγνώστηκε 533 φορές

Print Friendly, PDF & Email