Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου εκπαιδευτών δια ζώσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) και εκπαιδευτών εξ αποστάσεως στα (e-Κ.Δ.Β.Μ) στο πλαίσιο του έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου» το οποίο χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους.

 

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ

α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) διά ζώσης β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ( e-Κ.Δ.Β.Μ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 9/7/2013 ΕΩΣ  ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2013 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 15.00μμ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/7 2013.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.  
 

Αναγνώστηκε 564 φορές

Print Friendly, PDF & Email