Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σε Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση  : Αρχαίου Θεάτρου 1  
Ταχ Κωδ : 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες   : κ.Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλ : 2229 0 62207
FAX : 2229 0 62218

            Ερέτρια 24-9-2014
Αριθ. Πρωτ.10148

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 1, στις 28 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π. μ., ώστε να διεξαχθεί, σε επανάληψη η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010 εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, λόγω ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης .

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ
                                                                    

Αναγνώστηκε 397 φορές

Print Friendly, PDF & Email