Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Ευδήμου & Κραταιμένους
Ταχ Κωδ : 340 08 Ερέτρια
Πληροφορίες : κ. Μιχαήλ
Τηλ : 2229 3 50111
FAX : 2229 3 50150

Ερέτρια 9-10-2014
Αριθ. Πρωτ.11135

 

 

 

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας που θα γίνει την 13η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ. στο Δημαρχείο  Ερέτριας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ον : «Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014»

ΘΕΜΑ 2ον : Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Βέργου)

Ερέτρια  9/10/2014 
H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΗΜΠΑΤΕ  ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

Αναγνώστηκε 368 φορές

Print Friendly, PDF & Email