Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 – 08 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ερέτρια  11-8-2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                         Αρ.πρωτ: 8751
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της  Επιτροπής Ζωής                                                                                     

 

                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                   

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η  τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο  Ερέτριας την 17η   του μηνός Αυγούστου  ημέρα Πέμπτη   του  έτους 2017, και ώρα  12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                     

 

                                          ΘΕΜΑTA  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1ον : Έγκριση εισόδου εξόδου στην ιδιοκτησία Συρμακέζη Κωνσταντίνου για την δημιουργία επεξεργασίας Α.Ε.Ε.Κ

Θέμα 2ον : Γνωμοδότηση για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Γυμνό Ο.Τ 78

Θέμα3ον:Γνωμοδότηση περί κατασκευής τέντας –σκιάστρου έμπροσθεν κοινόχρηστου χώρου καταστήματος ιδιοκτησίας  Aφών – Μητσαλέα.

                           Ο πρόεδρος Ποιότητας Ζωής

 

                                 Προκόπιος Βίλας

Αναγνώστηκε 118 φορές

Print Friendly, PDF & Email