Τρίτη 21 Νοέμβριου 2017

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλήσης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 – 11 – 2017

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 
Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια, 13.11.2017

                      Αρ. Πρωτ.: 12960

  ΠΡΟΣ:
 • Την κ. Δήμαρχο
 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
 • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
 • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 15η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2017, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 17η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Περί έγκρισης πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών στο Δήμο Ερέτριας (ΚΕΑ).
 2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 169/2017 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο «Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων για την δημιουργία κτηρίου Υ/Σ Ανύψωσης 20/150 ΚV» από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.» και λήψη νέας (Σχετ. 87/2107 ΑΠΖ).
 3. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την ένταξη οδού σε μελέτη έργου, για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. (Σχετ. 88/2107 ΑΠΖ).
 4. Περί Έγκρισης 3ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμμουδιώτισσα – Ξηροβούνι»
 5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις πυρόπληκτων Οικισμών Δ. Ενότητας Αμαρύνθου»
 6. Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου  στο ΝΠΔΔ Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων» για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Ερέτριας (Σχετ. αίτημα του ΝΠΔΔ υπ’ αριθμ.74/2017 Αποφ. Δ.Σ.)
 7. Περί έγκρισης παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Βάθειας στο θεατρικό εργαστήρι «Κύκλος» (Σχετ. Απόφαση Τ.Σ. 7/2017).
 8. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την έκδοση αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων από το Δήμο Ερέτριας και τα ΕΛΤΑ, με θέμα «Ιερό της Αμαρυνθίας Αρτέμιδος
 9. Περί έγκρισης 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017
 10. Περί έγκρισης τροποποίησης Μελέτης Οργάνωσης και μεταφορά μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ερέτριας.
 11. Περί έγκρισης 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».
 12. Περί έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».
 13. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 63 φορές

Print Friendly, PDF & Email