Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29 – 08 – 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  28-8-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                  Αρ. πρωτ:    9285

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής     Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 31η έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 29η   του μηνός  Αυγούστου    του  έτους 2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα   15.00  μ.μ  με τα παρακάτω έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Θέμα 2ον  Έγκριση πρακτικών  της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενιαία Προμήθεια καυσίμων και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2017»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκ νόμου χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης των δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς παρίσταται ανάγκη όσο το δυνατόν ταχύτερης ολοκλήρωσης προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα) για της ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (Θέμα 1ο) και  συμβασιοποίησης της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 (Θέμα 2ο )και παράλληλα να τηρηθούν οι προθεσμίες όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

                                                        O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 77 φορές

Print Friendly, PDF & Email