Τρίτη 19 Ιούνιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30 – 12 – 2017

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 
Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                                           Ερέτρια, 29.12.2017

                                           Αρ. Πρωτ.: 15054

  ΠΡΟΣ:
  • Την κ. Δήμαρχο
  • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
  • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
  • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
  • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λόγω μη απαρτίας της προηγούμενης 18ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. του έτους 2017, καλείστε να προσέλθετε στην 19η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του έτους 2017, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 30η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έγκριση Τελικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

 

  1. Έγκριση Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 84 φορές

Print Friendly, PDF & Email