Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ Κωδ : 340 08 Ερέτρια
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλ : 22290 62207
FAX : 22290 62218

Ερέτρια 23-10-2014
Αριθ. Πρωτ.11.747

 

 

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  καλείστε,  να προσέλθετε στην 18η ειδική δημόσια συνεδρίαση του έτους 2014 , του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ερέτρια, την  31η Οκτωβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:30 μμ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο μοναδικό θέμα  της συνεδρίασης :

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού  του Δήμου Ερέτριας του έτους  2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2015 (Ο.Π.Δ ) .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιλτιάδης Γιακουβάκης

Αναγνώστηκε 306 φορές

Print Friendly, PDF & Email