Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ. : 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλ : 22293 50113, 22293 50125
Fax : 22290 62218

Ερέτρια 6-11-2014
Αριθ. Πρωτ.12089

 

 

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον   Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου Νέων
κ. Κρόκο Ιωάννη Ορκωτό Λογιστή

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στην 19η δημόσια ειδική συνεδρίαση του έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ερέτρια την 11 η Νοεμβρίου 2014  ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2013.»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιλτιάδης Γιακουβάκης

 

Αναγνώστηκε 400 φορές

Print Friendly, PDF & Email