Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25-2-2013

                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                             Ερέτρια 19-2-2013

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ. 1769

 Ταχ.Δ/νση     : Αρχαίου Θεάτρου 1

Ταχ.Κωδ.      : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ

Πληροφορίες: Ξυδώνα Ευαγγελία

Τηλέφωνο     : 22293 50113, 22293 50125

FAX               : 22290 62218                                                   

 

ΠΡΟΣ

  •   Τον κ. Δήμαρχο
  •   Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  •   Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
  •   Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
  •   Τον   Εκπρόσωπο   Τοπικής Κοινότητας
  •   Τον Πρόεδρο    Τοπικού  Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείσθε να προσέλθετε στην  5η δημόσια τακτική  συνεδρίαση του έτους 2013 ,του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας ,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στην  Αμάρυνθο  την  25η   Φεβρουαρίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00  μ.μ  για   τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των  5.869 Ε για το έτος 2013, κατ’ άρθρο 15 του Π.Δ  171/87 . Εισηγήτρια  Οικονόμου Βασιλεία .

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου για ποσά άνω των 5.869 Ε κατ’ άρθρο 16 του Π.Δ  171/87. . Εισηγήτρια : Οικονόμου Βασιλεία

3.  Αποδοχή και κατανομή ποσού 40.994,54 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών  έναντι Ε΄ δόσης για λειτουργικές δαπάνες και επενδύσεις – έργα άρθρου 27 ν.3756/2009 . Εισηγήτρια :  Ξυδώνα Ευαγγελία

4. Έγκριση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης  προμηθειών του Δήμου.    Εισηγήτρια  :  Οικονόμου Βασιλεία .

5. Έγκριση της διαδικασίας διενέργειας  διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικών- Συντήρηση – Επισκευή  Οχημάτων Δήμου Ερετρίας 2013» , προϋπολογισμού 100.000 ,00€ Ε.   Εισηγήτρια :  Μαρία Παπαγγελή.

6. Μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης . Εισηγητής :  Σκαρλάς Δημήτριος

7. Αίτηση από το ΔΣ του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία « Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί εκχώρησης της αρμοδιότητας για την διεξαγωγή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων , τροφίμων, και πετρελαιοειδών .  Εισηγητής: Τσιριμώκος Αντώνιος .

8.  Συζήτηση  σχετικά με το Α 1 στάδιο « Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α  Στερεάς Ελλάδας»,  για υποβολή προτάσεων από τον Δήμο Ερέτριας προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .   Εισήγηση: Χρήστος Ραγιάς 

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . Εισηγήτρια:  Οικονόμου Βασιλεία

10. Αποδοχή πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του  έργου : «Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδώματος Αμαρύνθου» . Εισηγητής: Χρήστος Ραγιάς .

11. Αποδοχή πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου : «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης» . Εισηγητής: Χρήστος Ραγιάς  .

12. Αποδοχή πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση αγροτικού δικτύου ΤΔ Αμαρύνθου» . Εισηγητής: Χρήστος Ραγιάς .

13.  Πρώτη   Τροποποίηση  Προϋπολογισμού 2013 . Εισηγήτρια: Ευαγγελία Ξυδώνα.

14. Ψήφισμα   υπέρ  της παραμονής  των  ΤΕΙ Ψαχνών .    Εισηγήτρια:  Οικονόμου Βασιλεία

                                                    

 

                                                                 Η Πρόεδρος του  Δ.Σ

 

 

                                                      Βασιλεία Οικονόμου – Συρμακέζη

Αναγνώστηκε 532 φορές

Print Friendly, PDF & Email