Τετάρτη 24 Ιούλιου 2019

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2015

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ. : 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλ : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια 29-01-2015
Αριθ. Πρωτ. 849

 

 

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 2  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων, που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα της  Αμαρύνθου και επί της οδού Αμαρυνθίας Αρτέμιδος 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερέτριας στην Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται από την Δ/νση Ανάπτυξης- τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Ν. Εύβοιας για την χορήγηση βεβαιώσεων  σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου .
 2. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί ψήφισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015. Εισηγητής : ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Μεταξάς Νικόλαος.
 3. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας για την παρακολούθηση μελέτης  με τίτλο «Διερεύνηση μετατόπισης αντλιοστασίου ΑΣ2» : Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Κατεστραμμένου Οδοστρώματος» Τ.Κ. Αμαρύνθου. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση Καρόστρατας». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Ερέτριας έτους 2015», προϋπολογισμού 500.000,00€ στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»(Π.Α.Α. 2007-2013). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 7. Αποδοχή της 1/2015 μελέτης ΤΥΔΕ Ερέτριας προϋπολογισμού 500.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Ερέτριας έτους 2015». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 8. Έγκριση Ανατροπών  Αναλήψεων Υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014. Εισηγήτρια : Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας.
 9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 25.092,44 € για Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων  (Α’ Κατανομή 2015). Εισηγήτρια : Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας.
 10. Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του έτους 2015-2016. Εισγήτρια : η κ. Ελευθερία Σαραντίδου.
 11. Έγκριση της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Δήμου Ερέτριας  2014-2019. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

Αναγνώστηκε 628 φορές

Print Friendly, PDF & Email