Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου(1 Ιουλίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια 26-6-2015
Αριθ. Πρωτ.    6343

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείσθε να προσέλθετε στην  14η δημόσια ειδική   συνεδρίαση του έτους 2015 ,του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας ,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος   Ερέτριας   την 1η Ιουλίου    ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 μμ, για   τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο  παρακάτω   θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 Έγκριση   απολογισμού  του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2014

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

 

Αναγνώστηκε 304 φορές

Print Friendly, PDF & Email