Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ( 28 Αυγούστου 2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                                         Ερέτρια, 21-8-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 8317

Ταχ.Δ/νση     : Eυδήμου Κραταιμένους

Ταχ.Κωδ.      : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ

Πληροφορίες: Μιχαήλ Ευαγγελία

Τηλέφωνο     : 22293 50111 22293 50125

FAX               : 22290 62218                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
 • Τον   Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
 • Τον Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείσθε να προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2015, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας την 28η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ερέτριας Οικονομικού Έτους 2016. Εισηγητής : Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λεμπέση Ζωή.

 

 1. Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ΄΄ Οικονομικού Έτους 2015. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ., κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

 1. Κατάθεση σχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ΄΄ Οικονομικού Έτους 2016. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ., κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής δια κληρώσεως του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων Αμαρύνθου». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

 1. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου : «Αντικατάσταση – Επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου Αμαρύνθου». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

 1. Ορισμός υπευθύνου (συντονιστή) και αναπληρωτή του, για την επικοινωνία με τον Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

Αναγνώστηκε 498 φορές

Print Friendly, PDF & Email