Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (22 Οκτωβρίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια  16-10-2015
Αριθ. Πρωτ.     11033

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 19η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2015, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 22η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ανάκληση της απόφασης 192/2014 (περί συγκρότησης επιτροπής για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων) λόγω μη αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής : Ο Δ/ντης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοτρογιάννης Σταύρος.
 2. Έκθεση Α΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος. 
 3. Έκθεση Β΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος. 
 4. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος. 
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Οστεοφυλακίων Δ.Κ. Ερέτριας». Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Τεχνικών και Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Άνω Βάθειας». Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Αμαρύνθου». Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα.
 8. Διενέργεια κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Τεχνικών και Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Αμαρύνθου». Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα.
 9. Έγκριση 4ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα.
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμμουδιώτισσα-Ξηροβούνι». Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα. 
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας. Εισηγητής : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα. 
 12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή μηχανήματος έργου (ανυψωτικού καλαθοφόρου) ιδιοκτησίας ΟΛΝΕ Α.Ε. από τον Δήμο Ερέτριας (σχετ. απόφ. 159/2015 Δ.Σ.). Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.
 13. Συμμετοχή του Δήμου Ερέτριας στην έκθεση «Philoxenia 2015» στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη. 
 14. Διάθεση πιστώσεων για έξοδα της επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940». Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη. 
 15. Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ερέτριας, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Τ.Σ. Ερέτριας (σχετ. απόφ. 46/2015 Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 16. Ονομασία κοινόχρηστου χώρου και οδού, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Τ.Σ. Γυμνού (σχετ. απόφ. 51/2015 Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 17. Συνομολόγηση Δανείου από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.ΕΠ.) και του Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3505/12-12-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.
 18. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2015. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.
 19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2015. Εισηγητές : Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργίου Άννα και ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

 

Αναγνώστηκε 399 φορές

Print Friendly, PDF & Email