Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (30 η Νοεμβρίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια   24-11-2015
Αριθ. Πρωτ.       12875

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 23η δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση του έτους 2015, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την  30 η Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 18:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο  παρακάτω  μοναδικό θέμα της  ημερησίας διάταξης :

 

«Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης  Οικονομικού έτους 2014»

 

 

         O    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

 

Αναγνώστηκε 293 φορές

Print Friendly, PDF & Email