Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/1/2013

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                             Ερέτρια 22-1-2013

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.662

 Ταχ.Δ/νση     : Αρχαίου Θεάτρου 1

Ταχ.Κωδ.      : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ

Πληροφορίες: Ξυδώνα Ευαγγελία

Τηλέφωνο     : 22293 50113, 22293 50125

FAX               : 22290 62218                                                   

 

ΠΡΟΣ

  • Τον κ. Δήμαρχο
  • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
  • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
  • Τον   Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
  • Τον Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου Νέων

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 ,  καλείσθε,  να προσέλθετε στην  3η  ειδική    δημόσια συνεδρίαση του έτους 2013 ,του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας ,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στην  Ερέτρια,   την  28η   Ιανουαρίου 2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ,  για   τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο μοναδικό   θέμα  της συνεδρίασης :

 

 

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ερέτριας του έτους  2013 .

 

 

Η Πρόεδρος του  Δ.Σ  

 

Βασιλεία Οικονόμου – Συρμακέζη

Αναγνώστηκε 723 φορές

Print Friendly, PDF & Email