Τρίτη 21 Νοέμβριου 2017

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 04 – 11 – 2017

 

         ΕΘΝΟΣΗΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια, 30.10.2017

                      Αρ. Πρωτ.: 12471

 

ΠΡΟΣ:

  • Την κ. Δήμαρχο

  • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

  • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

  • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

  • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας

  • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 159 του Ν. 3852/2010, παρακαλείστε να προσέλθετε στην 14η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 4η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ερέτριας για το οικ. έτος 2018. 

 

                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                               ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

 

Αναγνώστηκε 48 φορές

Print Friendly, PDF & Email