Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης ειδικού Δημοτικού Συμβουλίου (17 Φεβρουαρίου 2016)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια   11-2-2016
Αριθ. Πρωτ.         1388

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
Την Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Ευσταθίου-Σπανού Ελένη
Τον Δήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου,κ. Μπουραντά Αθανάσιο

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης ειδικού Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 4η δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 17η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ»

Α) Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα.

Β) Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 40322/1-2-2016 και τίτλο : «Συμμόρφωση σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

Γ) Λήψη εκ νέου απόφασης άσκησης ένδικων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

Αναγνώστηκε 359 φορές

Print Friendly, PDF & Email