Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24 – 05 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                                                           Ερέτρια  19-5-2017         

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.πρωτ: 5081         
 
 
 
 
                                                      ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της  Επιτροπής Ζωής                                                                                         
 
                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    

  Καλείστε να προσέλθετε στην 8η  τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο  Ερέτριας την 24 η   του μηνός  Μαΐου 

   ημέρα Τετάρτη   του  έτους 2017, και ώρα  10.30 π.μ  για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
                                          ΘΕΜΑTA  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1ον:Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (Λόγω παραίτησης του Αντιπροέδρου της ).
 
Θέμα 2ον : Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ επί της οδού  Αρχαίου Θεάτρου του κ. Παφίλη

Κων/νου. (σχετ. η υπ αρ.21/2017 Απ. Τοπ. Συμβ. Ερέτριας ).
 
Θέμα 3ον Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Γυμνού.

(σχετ. η υπ αρ.6/2017 Απ. Τοπ. Συμβουλίου Γυμνού).
 
Θέμα 4ον:Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λαϊκής αγοράς Αμαρύνθου

(σχετ. η υπ αρ. 4/2017  Απ. Τοπ. Συμβ. Αμαρύνθου).
 
 
                                             Ο πρόεδρος Ποιότητας Ζωής   

                                                      Προκόπιος Βίλας  
 

Αναγνώστηκε 186 φορές

Print Friendly, PDF & Email