Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19 – 06 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια 15-6-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                   Αρ. πρωτ:     6254

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 22η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 19η  του μηνός  Ιουνίου    του  έτους 2017 ημέρα Δευτέρα    και ώρα   12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 2ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων 

Θέμα 3ον:  Καθορισμός τμημάτων (χώρων) στην εμποροπανήγυρη Αμαρύνθου και καθορισμός τελών χρήσης. 

Θέμα 4ον   :  Καθορισμός τμημάτων (χώρων) στην εμποροπανήγυρη Δ.Κ.  Γυμνού  και καθορισμός τελών χρήσης. 

Θέμα 5ον   :Περί συγκρότησης Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων. 

Θέμα 6ον :Περί ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για Υπηρεσίες: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ερέτριας. 

Θέμα 7ον : Απόδοση λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής, για τις Δαπάνες μετακίνησης Δημάρχου για τη συμμετοχή στο δεύτερο Συνέδριο Ελληνικών και Κινεζικών Πόλεων, το οποίο διοργανώνεται στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, από 10 έως 14 Μαΐου 2017» ( Σχετική Α.Ο.Ε. 87/2017). 

Θέμα 8ον : Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής, για την καταβολή   προνοιακών επιδομάτων Β΄ Διμήνου 2017 (Σχετική Α.Ο.Ε. 86/2017)

 

                                                          O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

 

Αναγνώστηκε 177 φορές

Print Friendly, PDF & Email