Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ερέτρια 22-6-2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                             Αρ.πρωτ: 6603
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             

 

 

 

 

 

 

                   ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της  Επιτροπής Ζωής

                                                                                     

 

                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                  

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η  τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο  Ερέτριας την    26η   του μηνός Ιουνίου    ημέρα Δευτέρα    του  έτους 2017, και ώρα  11.00 π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                      

 

                                          ΘΕΜΑTA  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Θέμα 1ον: Γνωμοδότηση για » Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σύμφωνα με το υπ.αρ. 4507/8-5-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  

Θέμα 2ον : Γνωμοδότηση για παράταση ωραρίου μουσικής των καταστημάτων. 

Θέμα 3ον : Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ. Τσιριμώκου Κωνσταντίνου. 

Θέμα 4ον : : Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ. Μαρίνη –Μανή Αλεξάνδρα 

Θέμα 5ον : : Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ.Μπασινά Ευαγγελία 

Θέμα 6ον : : Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ.Σταματούκου Παναγιώτη 

Θέμα 7ον : : Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ.Κώνστα Γεωργίου. 

Θέμα 8ον : Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ.Σπηλιοπούλου Αγγελική. 

Θέμα 9ον :  Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας  κ.Μαγκούτα Δημητρίου.

 

 

 

 

                                                   Ο πρόεδρος Ποιότητας Ζωής

 

                                                         Προκόπιος Βίλας

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 247 φορές

Print Friendly, PDF & Email