Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27 – 06 – 2017

 

         ΕΘΝΟΣΗΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια, 21.06.2017

                      Αρ. Πρωτ.: 6523

 

ΠΡΟΣ:

 • Την κ. Δήμαρχο

 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας

 • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 8η δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2017, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Παραλίας Αμαρύνθου» 

 1. Περί έγκρισης της υπ’ αρίθμ. 18/2017  επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Συντηρήσεις ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Ερέτριας» 

 1. Περί έγκρισης της υπ’ αρίθμ. 19/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Συντηρήσεις Aσφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αμαρυνθίων» 

 1. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πυρόπληκτων οικισμών ΔΕ Αμαρυνθίων». 

 1. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις  Πυρόπληκτων Οικισμών ΔΕ Αμαρυνθίων» 

 1. Περί έγκρισης της 16/2017 μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίου Ερέτριας», προϋπολογισμού   10.000,00   με ΦΠΑ 24%. 

 1. Περί έγκρισης της υπ΄ αρίθμ 20/2017 μελέτης έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων Διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταπόταμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων», προϋπολογισμού 2.223.708,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) . 

 1. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Διευθέτηση τμήματος ρέματος Σαρανταπόταμου»  Δ.Ε Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας 

 1. Περί έγκρισης εισόδου εξόδου (ανθρωποθυρίδας) σε ακίνητο (Σχετ. η ΑΠΖ 30/2017). 

 1. Περί έγκρισης εισόδου εξόδου στην ιδιοκτησία του κου ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 1. Περί έγκρισης εισόδου εξόδου στην συνιδιοκτησία των κ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για τη δημιουργία ελαιοτριβείου. 

 1. Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ Ερέτριας «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» 

 1. Περί Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών μέχρι 2 μήνες. 

 1. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Γυμνού(Σχετ. η ΑΠΖ 45/2017). 

 1. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμαρύνθου(Σχετ. η ΑΠΖ 46/2017). 

 1. Περί τροποποίησης  της απόφασης 27/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας με θέμα «Έγκριση της Μελέτης Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Σκοπιμότητας µε τίτλο : «Master Plan: Πρότασης Χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, ως προς τα ποσά της πολυετούς επένδυσης (Σχετ. Α.Ο.Ε. 131/2017) 

 1. Περί έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ερέτριας 

 1. Περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 

 1. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 82/2017 Α.Δ.Σ.  με τίτλο «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 39.000 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» και λήψη νέας. 

 1. Περί καταβολής μετοχικού Κεφαλαίου από το Δήμο Ερέτριας για τη Συμμετοχή του στον Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. των ΟΤΑ 

 1. Περί αποδοχής παραίτησης κου Νικολάου Γουρνή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.(Σχετ. η Αποφ. Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕ 80/2017) 

 1. Περί παράτασης ωραρίου μουσικής καταστημάτων. 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης Δήμου Ερέτριας. 

 1. Παραχώρηση χώρου στο δημ. Στάδιο Αμαρύνθου στο Σύλλογο Εθελοντών Διασωστών -Δασοπυροσβεστών «Η Αμαρυνθία Άρτεμις».

 

 

 

 

 

                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                               ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

 

Αναγνώστηκε 445 φορές

Print Friendly, PDF & Email