Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21 – Ιουλίου – 2017

 

         ΕΘΝΟΣΗΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια,   17/7/2017

                      Αρ. Πρωτ.: 7619

 

ΠΡΟΣ:

 • Την κ. Δήμαρχο

 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας

 • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 9η δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2017, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 104/2017 Α.Δ.Σ (Α.Δ.Α.: ΩΔΚΣΩΡ9-07Λ), λόγω μη έγκαιρης υποβολής Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ και εκ νέου λήψη αυτής.

 2. Ανάκληση της υπ’ αρ. 105/2017 Α.Δ.Σ (Α.Δ.Α.: 6Δ3ΚΩΡ9-ΣΥΔ), λόγω μη έγκαιρης υποβολής Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ και εκ νέου λήψη αυτής.

 3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 108/2017 Α.Δ.Σ. (Α.Δ.Α.: ΩΘ1ΛΩΡ9-7Β4), λόγω μη έγκαιρης υποβολής Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ και εκ νέου λήψη αυτής.

 4. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής,  όταν  αυτή  επιλαμβάνεται  κατά  τις διατάξεις   του   Ν.3584/2007,   δηλαδή   ως   συλλογικό   πειθαρχικό   όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011.

 5. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 (Σχετ. η Απόφαση αρ. 140/2017 της Οικονομικής Επιτροπής).

 6. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το υπόλοιπο του έτους 2017.

 7. Λήψη απόφασης για έκδοση προσωποπαγών, βραχυχρόνιων αδειών για την εμποροπανήγυρη Δ.Κ Γυμνού, για το έτος 2017 και  εξουσιοδότηση στην Δήμαρχο για τη θεώρηση των αδειών.

 8. Λήψη απόφασης για έκδοση προσωποπαγών, βραχυχρόνιων αδειών για την εμποροπανήγυρη Δ.Κ Αμαρύνθου, για το έτος 2017 και  εξουσιοδότηση στην Δήμαρχο για τη θεώρηση των αδειών.

 9. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

 10. Επιστροφή εκ παραδρομής εισπραχθέντος ποσού (125,00 €).

 11. Επιχορήγηση Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Ερέτριας για δράσεις Πυροπροστασίας και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

 12. Έγκριση Έκθεσης Α’ Τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».

 13. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».

 14. Έγκριση Έκθεσης Β’ Τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».

 15. Περί αποδοχής παραίτησης των Γουρνή Νικολάου και Καραμπέτσου Ασημίνας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε..

 16. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ερέτριας.

 17. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

 

                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                        ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 145 φορές

Print Friendly, PDF & Email