Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07 – 08 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  2-8-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ:   8426

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 28η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την   7η   του μηνός  Αυγούστου    του  έτους 2017  ημέρα Δευτέρα    και ώρα   12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 2ον : Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων

Θέμα 3ον : Απόδοση λογαριασμού  Προπληρωμής Προνοιακών Επιδομάτων Γ΄Διμήνου 2017.

Θέμα 4ον: Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που αφορούν στην επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών επισκευής & συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

Θέμα 5ον : Ορισμός δικηγόρου  στην υπ αρ. ΓΑΚ: 40318/2017 αγωγή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» και το διακριτικό  τίτλο «Π.Α.Κ.Ο.Ε»

Θέμα 6ον: Ορισμός δικηγόρου  στην υπ αρ.   ΓΑΚ:22832/2017 αγωγή  του σωματείου με την επωνυμία «Εξωραϊστικος Εκπολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Γέροντα  Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».

 

                                                              O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 126 φορές

Print Friendly, PDF & Email