Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29 – 09 – 2017

 

         ΕΘΝΟΣΗΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια, 25.09.2017

                      Αρ. Πρωτ.: 10637

 

ΠΡΟΣ:

 • Την κ. Δήμαρχο

 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας

 • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 12η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2017, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 29η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί αποδοχής Μελέτης με αρ. 22/2017 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Αγ. Ασώματοι- Γυμνού»

 1. Περί αποδοχής Μελέτης με αρ. 23/2017 με τίτλο: «Ανακατασκευή οδού Αγ. Ασωμάτων»

 1. Περί λήψης Απόφασης – Δέσμευσης του Δ.Σ.  για ένταξη των πράξεων με αρ. Μελετών 22/2017 και 23/2017 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα όταν αυτό τροποποιηθεί

 1. Περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ερέτριας

 1. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης κ. Χρήστου Λίζου έμπροσθεν της οικίας του στην Δ.Κ Αμαρύνθου (σχετ.η αρ. 7/2017 αποφ. Τ.Σ Αμαρύνθου και 51/2017 Αποφ. ΕΠΖ Ερέτριας).

 1. Περί Καθαρισμού Χειμάρρων-Ρεμάτων στο Δήμο Ερέτριας

 1. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων για την δημιουργία κτηρίου Υ/Σ Ανύψωσης 20/150 ΚV» από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. (Σχετ. 84/2107 ΑΠΖ).

 1. Περί έγκρισης 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

 1. Περί έγκρισης Συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Ερέτριας στην εκδήλωση απονομής Best City Awards 2017 & Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 1. Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου & Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 1. Περί αποδοχής  και  κατανομής ποσού  27.780,00 €  Γ΄ Κατανομής έτους 2017 για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού Τροχονόμου έτους 2017

 1. Περί αποδοχής  ποσού  (1.200,00) €  που αφορά μίσθωμα έτους 2017 για το Ίδρυμα «Δέσποινα Αγγελικάρα».

 2. Περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης Χρηματικών Καταλόγων

 1. Περί έγκρισης 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων».

 1. Περί Συμμετοχής του Δήμου Ερέτριας στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων

 1. Περί καθιέρωσης πρότυπου διαγωνισμού με θέμα τη συγγραφή θεατρικού έργου.

 1. Περί αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ».

 1. Περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»

 1. Περί επανασύστασης ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ερέτριας

 

                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                            ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

 

Αναγνώστηκε 93 φορές

Print Friendly, PDF & Email