Κυριακή 23 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13 – 10 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  9-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ:  11471

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 36η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 13η    του μηνός   Οκτωβρίου    του  έτους 2017  ημέρα Παρασκευή    και ώρα  12.00     μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον :Έγκριση  πρακτικών για το έργο «Επισκευή Πεζοδρομίων και Κρασπέδων Δ.Κ Αμαρύνθου».

Θέμα 2ον : Έγκριση  πρακτικών για το έργο «Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Αμαρυνθίων».

Θέμα 3ον : Έγκριση  πρακτικών για το έργο «Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Ερέτριας ».

Θέμα 4ον :Ανάκληση της υπ΄αρ.194/2017 ΑΟΕ με θέμα: «Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

Θέμα5ον :Εισήγηση προς το Δ.Σ περί 12ης  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 6ον :Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για τις υποθέσεις Γεωργίου και Ευάγγελου Κάλφα.

Θέμα 7ον:Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της υπ.αρ. 47/2017  απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Ανδρέα Ρούσσου).    

                                             Ο  Πρόεδρος                      

 

                                           Μίγγος Δημήτριος                    

Αναγνώστηκε 114 φορές

Print Friendly, PDF & Email