Τρίτη 21 Νοέμβριου 2017

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24- 10 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  20-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ: 11995

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

                             

                                                                                          

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 37η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 24η    του μηνός   Οκτωβρίου    του  έτους 2017      και ώρα  12.00     μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα  2ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 3ον : Απόδοση λογαριασμού  Προπληρωμής Προνοιακών Επιδομάτων Δ΄Διμήνου 2017.

Θέμα 4ον : Έγκριση  Αποφάσεων Δημάρχου αναφορικά με ορισμό δικηγόρων.

Θέμα  5ον : Ορισμός δικηγόρου  στην  διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε η κ. Παναγιώτα Ρόγκα.

Θέμα  6ον : Ορισμός δικηγόρου  στην αγωγή με αρ. κατάθεσηςΑΓ178/9-6-2017 που άσκησε  η κ. Σταματούκου Δήμητρα .(Επέλευση τροχαίου ατυχήματος)

Θέμα 7ον :Ορισμός δικηγόρου στην αγωγή με αρ. κατάθεσης ΓΑΚ:3793,ΕΑΚ 131/2017  που άσκησαν οι κληρονόμοι  Γεωργίου Τσώκου.(Πνευματικό Κέντρο Γυμνού).

Θέμα 8ον :Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης στις υπ αρ. 340/2017 και 341/2017 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας των εταιρειών AQS(Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε) και ΤQM HELLAS S.A αντίστοιχα.

Θέμα 9ον : Ορισμός δικηγόρου στην υπ άρ.73/2017 έφεση που άσκησε η κ.Βράκα Αναστασία κατά του Δήμου Ερέτριας και κατά της υπ αρ. 183/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλκίδας .

                                                                      Ο  Πρόεδρος                      

 

                                                                  Μίγγος Δημήτριος                    

Αναγνώστηκε 32 φορές

Print Friendly, PDF & Email