Κυριακή 23 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04 – 12 – 2017

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  30-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                               Αρ. πρωτ: 13887

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

                    

                        

              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 42η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 4η    του μηνός  Δεκεμβρίου  του  έτους 2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  10.00  π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 2ον : Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση κοιμητηρίου Ερέτριας συνολικού προϋπολογισμού 10.000 Ευρώ» (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Θέμα 3ον : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Ερέτριας».

Θέμα 4ον : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Αμαρυνθίων».

Θέμα 5ον :Ορισμός δικηγόρου στην αγωγή με  ΓΑΚ 4066/2017, ΕΑΚ  91/2017 ενώπιον του ειρηνοδικείου Χαλκίδας  (υπόθεση Γεωργίου Βαρδακώστα ).

Θέμα 6ον : Ορισμός δικηγόρου στην   αγωγή με ΓΑΚ 583039/2017, ΕΑΚ 2413/2017 ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση καθαριστριών ΥΕ σχολείων   διαδικασία περιουσιακών  – εργατικών διαφορών).

Θέμα 7ον :Έγκριση αμοιβής  δικηγόρου για παροχή γνωμοδοτήσεων.

Θέμα 8ον : Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο  Πρόεδρος                      

 

 Μίγγος Δημήτριος                    

 

Αναγνώστηκε 146 φορές

Print Friendly, PDF & Email