Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 1 – 9 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  28-8-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                   Αρ. πρωτ:   9286

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 32η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την   1η   του μηνός  Σεπτεμβρίου του  έτους 2017,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα   12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 2ον : Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων

Θέμα 3ον : Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με την 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Θέμα 4ον: Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2018

Θέμα 5ον : Κατάρτιση Πίνακα 5Α «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»

Θέμα  6ον : «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου-Αυγούστου  2017 και ορισμός υπόλογων  σε ΧΕΠ».

Θέμα  7ον   :   Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για την υπόθεση Παπαδοπούλου Παρασκευής

                                                                 O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 68 φορές

Print Friendly, PDF & Email