Τετάρτη 28 Οκτώβριου 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” του Δήμου Ερέτριας