Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση : 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους
Τ.Κ. : 34008
Τηλ : 2229350101, 2229350112

Ερέτρια 02-02-2015
Αριθ. Πρωτ. 1027

 

 

 ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Πρόσκληση

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ,σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3 του ν.3852/2010,που θα γίνει στις 10-2-2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα  18:00 μ.μ , στην   Ερέτρια  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου  για συζήτηση  του θέματος:

  1. Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του   Δήμου  Ερέτριας   2014-2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

ΑΛΗΜΠΑΤΕ   ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

 

 

Αναγνώστηκε 637 φορές

Print Friendly, PDF & Email