Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Επισκευή Αιθουσών Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Αμαρύνθου» – Προϋπολογισμού 41.412,00 ευρώ €

Ο Δήμος Ερέτριας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των ομοειδών ομάδων εργασιών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.  8/2014  εγκριθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ερέτριας  για την εκτέλεση του έργου :

«Επισκευή Αιθουσών  Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Αμαρύνθου» –  Προϋπολογισμού 41.412,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τους εξής συνδέσμους:

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού-1

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΤΕΠ ΠΕΤΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Αναγνώστηκε 636 φορές

Print Friendly, PDF & Email