Παρασκεύη 22 Σεπτέμβριου 2017

Eρέτρια

ΔΕΥΑΕ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης & διαφόρων ειδών, για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων του Δήμου Ερέτριας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ & Γ’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ doc 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ pdf

Αναγνώστηκε 451 φορές