Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΤΑ Α’ βαθμού

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας ενημερώνει ,ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14/4/2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ,τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

 

Περισσσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αναγνώστηκε 688 φορές

Print Friendly, PDF & Email