Δευτέρα 18 Ιούνιου 2018

Eρέτρια

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

                                                                                                                                                

                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ερέτρια 29/12/2017                                     

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 15067

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                             

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΕΤΡΙΑΣ

( άρθρα 88 & 89 Ν.3852/2010 )

 

Προς

Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας

  1. ΔΕΝΔΡΙΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ
  2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
  3. ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΟ
  4. ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ

Κοιν/ση :  Δήμαρχο Ερέτριας  κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη

 

   Καλείστε  να  προσέλθετε στην  1η / 2018 τακτική συνεδρίαση που  θα  γίνει   την Παρασκευή

05 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00΄π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ερέτριας, για συζήτηση   στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

 1ο ΘΕΜΑ:  « Προτάσεις παραλιών ανά Δημοτική Ενότητα για την κατασκευή ελαφρών μη μόνιμων υποδομών για εμποδιζόμενα άτομα ».

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας

 

ΣΑΡΑΠΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Αναγνώστηκε 117 φορές

Print Friendly, PDF & Email