Τετάρτη 21 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ερέτριας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Συνεδρίασε τη Παρασκευή 31-10-2014 η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ερέτριας. Θέμα της Επιτροπής ήταν η συγκρότησή της σε σώμα και το πλαίσιο – κανονισμός λειτουργίας της.

Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν με χαιρετισμούς της Δημάρχου, η οποία αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του έργου της για την ανάπτυξη και προβολή του Καλλικρατικού Δήμου Ερέτριας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κ. Παπανικολάου, μετά το χαιρετισμό εισηγήθηκε ότι οι εργασίες της Τουριστικής Επιτροπής πρέπει να χωρισθούν σε (3) κατηγορίες, για δράσεις:

  • Άμεσες (π.χ. Συμμετοχή σε εκθέσεις)
  • Βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (με ορίζοντα έως το καλοκαίρι)
  • Στρατηγικού χαρακτήρα (ευρύτερο πλαίσιο, έργα υποδομής, τουριστικές επενδύσεις, προβολή του πολιτισμού, αξιοποίηση περιουσίας Δήμου κ.α.).

Επίσης επεσήμανε και ο ίδιος και τα μέλη της Επιτροπής ότι οι δράσεις για το τουρισμό πρέπει να επικεντρωθούν σε (3) άξονες:

  • Τουρισμός
  • Πολιτισμός
  • Αθλητισμός

και ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες (παράλληλες δράσεις), θεματικές για τον τουρισμό – πολιτισμό αλλά και γεωγραφικές συνέργειες με άλλους Δήμους σε όλη τη περιφέρεια.

Συζητήθηκε επί πλέον η δημιουργία ενός Masterplan για το τουρισμό, ώστε να γίνονται στοχευμένες δράσεις.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία όλα τα μέλη κατέθεσαν τις απόψεις τους για δράσεις και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας.

Τέλος συστήθηκε Τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα και άμεσες ενέργειες, που την αποτελούν ο πρόεδρος, κ. Παπανικολάου Ιωάννης, ο κ. Στράτης Νικόλαος και ο κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τα μέλη της.

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ερέτριας

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ερέτριας

Αναγνώστηκε 487 φορές

Print Friendly, PDF & Email