Πέμπτη 13 Αύγουστου 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ  «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΩΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΡΘΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed

ΕΤΕΠ_signed

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΤΕΥΔ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΣΥ_signed

ΤΕΥΔ

Αναγνώστηκε 88 φορές

Print Friendly, PDF & Email